Select Page

Infrastruktur

Digitale tvillinger gir en dypere forståelse av infrastrukturen. Ved å lage nøyaktige digitale kopier av f.eks bygninger, broer, veier, byer og jernbaner, får du en dypere innsikt i hvordan infrastrukturen fungerer og presterer i virkeligheten. Digitale tvillinger kan overvåke og styre den virkelige infrastrukturen i sanntid, og øke sikkerheten og effektiviteten. Samtidig gir det en unik mulighet til å ta raske og innsiktsbaserte beslutninger.

Bedre planlegging

Verktøyet er en effektiv måte å planlegge forbedring av f.eks transport-og reisesystemer, vann-og avløpsanlegg i større byer. Det gir mulighet til å simulere ulike scenarioer og løsninger før bygging starter.

Identifiser problemer før de oppstår

Forutsi og identifiser potensielle utfordringer før de blir alvorlige, og reduser behovet for nødreparasjoner og nedetid. 

Ved å samle alle data- og sensorpunkter får du innsikten du trenger for å ta informerte beslutninger om vedlikehold og oppgraderinger. Dette bidrar til å forlenge levetiden til infrastrukturen og redusere kostnader.

Jobber du med infrastruktur og lurer på om digitale tvillinger er noe for dere?

Støttet av

Prat med en av våre spesialister

Lurer du på om digitale tvillinger kan være aktuelt for din bedrift?

Ta en uforpliktende prat med en av våre produktspesialister.

Even F. Langås

even@twilligent.io

Løsningen for små og mellomstore bedrifter

Oversikt over all data

Samle alle datapunkter og få oversikt på et sted

Kostnads-effektivt

Optimaliserer prosesser, øker produktiviteten og minimerer operasjonell kost. 

Reduser risiko

Test og kjør simulering før implementering av endringer for å redusere risikoen for kostbare feil.

Innsikt og samarbeid

Plattformen vår gir et visuelt og intuitivt beslutningsgrunnlag, og gjør det mulig å dele innsikt og samarbeide på tvers av team og lokasjon.