Select Page

Hva er digitale tvillinger og hvem bruker det?

Hva er digitale tvillinger

Hva er en digital tvilling?

En digital tvilling er en virtuell representasjon av noe som eksisterer i virkeligheten. Det kan være et fysisk objekt, prosess eller system. Data utveksles mellom det fysiske objektet og den virtuelle representasjonen. Det gjør at du kan overvåke det fysiske objektet i sanntid, få varsler om noe er galt eller ikke fungerer som det skal. Det som skiller digitale tvillinger fra vanlige digitale modeller, er evnen til å lære i sanntid med data fra den fysiske verden. Algoritmer og denne kontinuerlige læringsprosessen gjør digitale tvillinger så eksepsjonelle. De er ikke bare statiske kopier, men dynamiske partnere i den virkelige verden.

Når kunstig intelligens blir en del av miksen, får den digitale versjonen ekstra krefter. Den lærer raskere og blir i stand til å forutsi fremtidig adferd, noe som gir den et nytt nivå av innsikt og funksjonalitet.

Hvem bruker digitale tvillinger?

Digitale tvillinger er en verdifull teknologi for en rekke sektorer, og gir store muligheter for bedrifter som ønsker å digitalisere og automatisere. Spesielt innenfor industrien er digitale tvillinger et viktig verktøy for automatisering av f.eks produksjonslinjer, prosesser eller logistikk. Ved å samle og integrere bedriftens datakilder, som sensorer, IoT-enheter, tredjeparts- verktøy, får du total oversikt over anleggets eller systemets forhold i nåtid.

Verdien ved å implementere digitale tvillinger på ett eller flere områder i bedriften øker effektiviteten, reduserer kostnader og gir fullstendig kontroll over system eller anlegg. 

I tillegg til å gi en stor verdi for industrien, er digitale tvillinger en teknologi som har vist seg å være betydningsfull i en rekke andre sektorer.

Her er noen eksempler:

Digital tvillinger i helsevesenet: Optimalisering av pasientbehandling og ressursstyring

I helsevesenet kan digitale tvillinger gi muligheten til å skape virtuelle modeller av menneskekropper, organer og medisinske prosedyrer. Dette vil være med å transformere måten helsepersonell setter diagnoser og planlegger komplekse kirurgiske inngrep. Digitale tvillinger kan også optimalisere ressursstyring, for eksempel ved å forutsi behovet for utstyr og personell.

Digitale tvillinger for energisektoren: Effektiv energiproduksjon og bærekraftig drift

I energisektoren gir digitale tvillinger muligheten til å overvåke og optimalisere drift av kraftverk og nettverk. Ved å simulere ulike scenarier og ytre faktorer som værforhold, kan energiselskaper planlegge og tilpasse seg endringer i etterspørsel og energiproduksjon. Dette bidrar til økt effektivitet, reduserer unødig kraftproduksjon som ikke blir brukt, og støtter overgangen til bærekraftig produksjon.

Logistikk og transport: Optimalisering av leveransekjeder og ruteplanlegging

Digitale tvillinger er et kraftfullt verktøy også innen logistikk og transport. Ved å skape virtuelle modeller av leveransekjeder og transportnettverk, vil teknologien gjøre det mulig å optimalisere ruteplanlegging, lagerstyring og forbedre utnyttelse av ressurser og personell.  Dette vil forbedre effektiviteten i hele verdikjeden og redusere kostnader.

Digitale tvillinger for bygg og anlegg: Sikrere, mer effektivt og bærekraftig 

Innen bygg- og anleggsbransjen gir digitale tvillinger muligheten til å planlegge og visualisere byggeprosjekter før de settes i gang. 

Dette bidrar til bedre prosjektstyring, redusert risiko for feil og mer effektiv bruk av ressurser. Digitale tvillinger er dermed en nøkkelkomponent for fremtidens intelligente bygg- og anleggsprosjekter.

Sjekk gjerne ut artikkelen Perspective Review on Digital Twins for Roads, Bridges, and Civil Infrastructures for mer detaljer.

Digitale tvillinger og kunstig intelligens: Den ultimate superkraften

Ved å kombinere kunstig intelligens med digitale tvillinger blir verktøyet enda sterkere. AI analyserer enorme mengder data generert av den digitale tvillingen og vil kunne identifisere mønstre, forutse fremtidig adferd og foreslå optimaliseringer. Dette samarbeidet gir en intelligent tilnærming til styring av komplekse systemer, og det er her den virkelige superkraften ligger.

Forventer eksplosiv vekst i digital tvilling-markedet

Markedet for digitale tvillinger forventes å vokse eksplosivt i årene som kommer. Med økende fokus på digitalisering og automatisering i industrien, vil etterspørselen etter digitale tvillinger fortsette å stige. Tall fra MarketsandMarkets viser at det globale markedet for digitale tvillinger er forventet å øke fra 10 milliarder dollar i 2023, til hele 110.1 milliarder dollar i 2028. Og i rapporten fra analyseselskapet Kearney hevder de at “The Rise of Digital Twins”, er en av fem megatrender som vil prege det globale næringslivet i de kommende fem årene, med en imponerende GAGR-vekst på 50-70%.

Digitale tvillinger representerer ikke bare et teknologisk fremskritt, men er en nøkkelfaktor for bedrifter som har fokus på digitalisering og automatisering.

Sep 16, 2023 | Digitale tvillinger