Select Page

Bygg og anlegg

Under byggeprosessen kan digitale tvillinger brukes til å overvåke og optimalisere bruken av utstyr og maskiner. På denne måten kan byggeprosessen bli mer effektiv, kostnadseffektiv og bærekraftig.

Digitale tvillinger for bygg og anlegg gir:

  • Unik oversikt over alle detaljer av byggeplassen og utstyr
  • Bedre prosjektstyring – optimaliser planlegging og gjennomføring. Lever prosjekter i tide og til budsjett.
  • Vedlikehold og sikkerhet. Å forutsi behov for vedlikehold øker sikkerheten og gir full kontroll over prosjektets fremdrift. 
  • Simuler ulike byggeforhold, endringer i planer og ekstreme værforhold slik at sikkerheten er ivaretatt til enhver tid.

Elektrifisering av anleggsmaskiner

Ved å bruke alternative strømkilder til fossilt brensel og optimalisere ladeinfrastruktur og batterikapasitet på anleggsplassen, er vi på god vei mot en grønnere industri. 

Verktøyet kan brukes som et avansert planleggingsverktøy for å beregne energibehovet til kjøretøyene på daglig basis på anleggsplassen. Det gir mulighet til å dimensjonere ladebehovet for alle maskinene som er eller skal være i drift. På den måten sikres optimal utnyttelse av ressursene, redusering av utslipp og unødvendig strømproduksjon.

Jobber du innen bygg og annlegsbransjen og usikker på om dette er relevant for deres bedrift?

Støttet av

Prat med en av våre spesialister

Lurer du på om digitale tvillinger kan være aktuelt for din bedrift?

Ta en uforpliktende prat med en av våre produktspesialister.

Even F. Langås

even@twilligent.io

Løsningen for små og mellomstore bedrifter

Oversikt over all data

Samle alle datapunkter og få oversikt på et sted

Kostnads-effektivt

Optimaliserer prosesser, øker produktiviteten og minimerer operasjonell kost. 

Reduser risiko

Test og kjør simulering før implementering av endringer for å redusere risikoen for kostbare feil.

Innsikt og samarbeid

Plattformen vår gir et visuelt og intuitivt beslutningsgrunnlag, og gjør det mulig å dele innsikt og samarbeide på tvers av team og lokasjon.