Select Page

Digitale tvillinger for
industrien fiskeoppdrett avløpssystemer gravplasser infrastruktur bygg vindparker renseanlegg

Vi lager nyskapende løsninger som gir bedrifter muligheten til å visualisere, simulere og optimalisere driften av anlegg, produksjonslinjer og prosesser.

Digitale tvillinger har gitt en rekke bedrifter vekst og økt kontroll.

Er dette noe din bedrift bør se på?

I samarbeid med

Dette er teamet i Twilligent, spesialisert innen digitale twillinger for å gi deg en bedre oversikt, økt produktivitet og spart tid.

Hva er en digital tvilling?

En digital tvilling er en digital gjengivelse av fysiske objekter, anlegg eller systemer. Ved å kombinere avansert modellering, sensorinnsamling og data, gir digitale tvillinger en unik innsikt i hvordan fysiske anlegg fungerer i sanntid. Dette gjør det mulig for bedrifter å identifisere potensielle flaskehalser, forbedre effektiviteten og teste ut forskjellige scenarier uten å påvirke den faktiske produksjonen.

Er digitale tvillinger noe for din bedrift?

Oversikt over all data

Samle alle datapunkter og få oversikt på et sted

Kostnads-effektivt

Optimaliserer prosesser, øker produktiviteten og minimerer operasjonell kost. 

Reduser risiko

Test og kjør simulering før implementering av endringer for å redusere risikoen for kostbare feil.

Innsikt og samarbeid

Plattformen vår gir et visuelt og intuitivt beslutningsgrunnlag, og gjør det mulig å dele innsikt og samarbeide på tvers av team og lokasjon.

 

Løsningen for små og mellomstore bedrifter

Digitale tvillinger kan gi betydelige konkurransefordeler som fremmer vekst, effektivitet, innovasjon, bærekraftig drift og produksjon.

Prat med en av våre spesialister

Lurer du på om digitale tvillinger kan være aktuelt for din bedrift?

Ta en uforpliktende prat med en av våre produktspesialister.

Even Langås er spesialist på digitale tvillinger og en god sparringspartner på hvordan du kan nå økt effektivisering og oversikt med hans tekniske forståelse av digitale tvillinger.

Even F. Langås

even@twilligent.io

Samle all data

Samle og integrer alle dine datakilder, som sensorer, IoT-enheter, 3-parts verktøy og få en total oversikt over anleggets eller systemets forhold i nåtid.

Sanntidsovervåking

Programvaren mottar kontinuerlig data fra den fysiske enheten og oppdaterer den digitale tvillingen i sanntid. Dette gir mulighet for nøyaktig representasjon og analyse av pågående prosesser.

Simulering

Programvaren bruker spillteknologi for å gjengi fysiske virkeligheter i et digitalt tvilling miljø. Dette muliggjør testing av ulike scenarier, modifikasjoner, potensielle utfall og risiko uten å påvirke den faktiske enheten.

Analyse og innsikt

Ved å prosessere, strukturere og kontekstualisere data som samles inn fra både den fysiske enheten og den digitale tvillingen, genererer programvaren innsikt i ytelse, uregelmessigheter, trender og forbedringsområder. 

Maskinlæring

Med avanserte algoritmer og kunstig intelligens kan programmet forutse fremtidig adferd basert på historiske data og pågående input. Dette muliggjør bedre planlegging av vedlikehold, drift og oppdateringer.

La oss ta en prat

Samarbeidet har gått veldig bra. Vi satser på et langsiktig samarbeid hvor vi vil fortsette å se gode resultater og stadig oppdage nye muligheter som skaper verdi for kundene våre med denne teknologien.

Karl Erik L. Larsen

CEO, Slamrensing